Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

22 stycznia, 2021