Skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014 r.

19 stycznia, 2022