Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 roku

20 czerwca, 2017