Uzupełnienie informacji o umorzeniu 1990 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

9 stycznia, 2012