Uzupełnienie informacji o umorzeniu 357 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

24 września, 2012