Zawarcie umowy kredytowej i planowana zmiana organizacji zamówień przez spółkę zależną Emitenta z siedzibą w Rumunii

6 marca, 2023