Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO SA w dniu 23 czerwca 2010 roku.

27 maja, 2010