Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 19 maja 2015 r.

19 maja, 2015