Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 23 maja 2012 r.

23 maja, 2012