Podsumowanie 1-3Q 2021 roku w Grupie FERRO: kontynuacja dobrych trendów – najwyższa sprzedaż w historii

29 listopada, 2021

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1-3Q 2021 r. 608,5 mln
zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 58% w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 38% r/r, do 94,2 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w omawianym okresie 97,2 mln zł, a skorygowany* zysk netto 62,7 mln zł, co oznacza wzrost o 20% r/r. W samym 3Q 2021 Grupa osiągnęła 225,9 mln
zł przychodów (+53% r/r), 33,5 mln zł EBITDA (+14% r/r) i 21,7 mln zł zysku netto (-8% r/r).

W 1-3Q 2021 r. Grupa FERRO kontynuowała wysokie, dwucyfrowe dynamiki sprzedaży zarówno na kluczowych rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim. W Polsce sprzedaż uległa podwojeniu r/r, do 279 mln zł. Na bardzo wysoki wzrost sprzedaży na rynku polskim oraz w konsekwencji wzrost udziału rynku krajowego w przychodach Grupy ogółem wpływ miał nie tylko organiczny wzrost na krajowym rynku w dotychczasowym obszarze działalności (armatura instalacyjna i sanitarna), lecz także rozpoczęcie działalności
w obszarze źródeł ciepła w wyniku przejęcia spółek TERMET i Tester. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w 1-3Q 2021 za 54% przychodów Grupy. Najwyższą dynamikę przychodów
w okresie dziewięciu miesięcy br. odnotował rynek węgierski (+56%) i rumuński (+34%). Istotnie wzrosła także sprzedaż na dojrzałych rynkach czeskim i słowackim (łącznie +17%),
a najmłodsze rynki Grupy, m.in. kraje bałtyckie i Bałkany, ujęte w segmencie geograficznym „pozostałe”, zwiększyły przychody do 58 mln zł, tj. o 69% r/r.

– Na wszystkich kluczowych dla nas rynkach notujemy dobre dynamiki sprzedaży, mimo że za sprawą rosnącej skali działalności baza porównawcza jest z roku na rok coraz wyższa. Przy takim tempie rozwoju biznesu i stale powiększającej się ofercie nieustannej uwagi wymagają od nas przede wszystkim obszary logistyki oraz zarządzania zapasami i zatowarowaniem. Jesteśmy postrzegani jako solidny partner, na co pracowaliśmy przez lata i dokładamy starań, aby w tym zakresie nic się nie zmieniło i nasi klienci mogli liczyć na obsługę na najwyższym poziomie. Postępująca ekspansja geograficzna przybliża nas to do decyzji
o otwarciu kolejnego centrum logistycznego. Analizując tę kwestię, bierzemy pod uwagę m.in. strategiczne kierunki planowanego rozwoju i oczekiwane tempo wzrostu sprzedaży na poszczególnych rynkach. Skłaniamy się obecnie ku lokalizacji w Rumunii – ostateczna decyzja w tym zakresie powinna zapaść w najbliższych miesiącach –
mówi Aneta Raczek, COO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

– Rekordowe wyniki sprzedażowe Grupy potwierdzają słuszność zamierzeń biznesowych realizowanych przez Zespół w ramach Strategii F1, pomimo tego, że otoczenie, w którym działamy, znacząco się zmieniło na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Chcemy, aby FERRO zwiększając skalę działalności pozostało podmiotem zdolnym do szybkiego reagowania na to, co dzieje się na rynku – zarówno od strony kosztowej, jak i nadarzających się okazji biznesowych od strony popytu. Dotychczas jesteśmy w tym skuteczni i za to cenią nas nasi kontrahenci. Wszystkie procesy operacyjne w Grupie działają sprawnie a FERRO umacnia pozycję na istniejących rynkach i zdobywa udziały w nowych. Rosnąca skala działalności Grupy i integracja przejętych w tym roku spółek wymagają od nas dalszych działań optymalizacyjnych, inwestycji – np. w logistykę i zintegrowane rozwiązania IT – oraz bieżącej analizy rynku i perspektyw, a co za tym idzie – identyfikowania kolejnych kierunków i celów strategicznych. Jesteśmy niemal na półmetku realizacji Strategii F1 i zakładamy, że w połowie przyszłego roku będziemy mogli przedstawić jej aktualizację. Równolegle kontynuujemy działania w obszarze M&A oraz stale pracujemy nad kompleksowością naszej oferty – informuje Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

– Rekordowe wyniki po 9 miesiącach są dla nas powodem do satysfakcji, ale także stawiają przed nami kolejne wyzwania od strony finansowej. Musimy odpowiednio rozkładać akcenty pomiędzy finansowaniem rosnącej sprzedaży (kapitał obrotowy), niezbędnych inwestycji, realizacji inicjatyw strategicznych i rozwoju oferty oraz jednocześnie pozostawić miejsce na dzielenie się zyskiem z Akcjonariuszami i utrzymać bezpieczny dla funkcjonowania Grupy poziom wskaźników zadłużenia. Dzięki odpowiedniemu budżetowaniu i sprawności operacyjnej bronimy satysfakcjonującego poziomu osiąganych marż, działając w otoczeniu bardzo szybko rosnących kosztów – mówi Olga Panek, CFO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

– Rosnąca sprzedaż Grupy to także efekt naszych działań nakierowanych na zwiększanie atrakcyjności i kompleksowości oferty FERRO. Rozbudowujemy portfolio zarówno w obszarze armatury sanitarnej – m.in. poprzez wprowadzenie plasowanej w wyższym segmencie rynkowym marki FDESIGN – jak i nowego segmentu ekologicznych źródeł ciepła, gdzie prym wiodą produkty Termetu. Duży nacisk kładziemy obecnie na rozwiązania ułatwiające oszczędzanie mediów – podejście odpowiedzialne i proekologiczne jest ważne zarówno dla Grupy, jak i naszych klientów. Jednocześnie, zgodnie z tym, co komunikujemy w Strategii F1, zależy nam na tym, żeby klient – również profesjonalista: architekt czy instalator – mógł znaleźć w naszej ofercie kompletne rozwiązania dla swoich potrzeb. Z naszego punktu widzenia rynek profesjonalny to bardzo interesujący kanał dystrybucji, w szczególności produktów o wyższej wartości dodanej – mówi Zbigniew Gonsior, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży FERRO.